CÔNG TY TNHH MYTA
Địa chỉ: Lầu 6-7 tòa nhà Melinh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84.8 3520 2908
Fax: +84.8 3823 7840
Email: info@mytavn.com
Website: www.mytavn.com